Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic sav planirani etat realizuje u vlastitoj režiji

Iskorištavnje u šumarstvu u svom djelokrugu bavi se izučavanjem, analizom i unapređenjem tehnologija rada te na osnovu savremenih metoda rada predlaže tehnologije rada koje obezbjeđuju poboljšanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti, odnosno racionalizacije poslova u oblasti iskorištavnja šuma.

Ovaj sektor također učestvuje u izradi godišnjih planova, prati i analizira po svakom osnovu njihovo izvršenje po radnim jedinicama i zbirno za preduzeće.

Prikuplja i izrađuje normative i cjenovnike radova u oblasti iskorištavanja šuma, vrši analizu cijena i kalkulaciju troškova u pomenutoj oblasti

Sarađuje sa naučnim institucijama u cilju unapređenja i razvoja u oblasti iskorištavnja šuma te sarađuje sa radnim jedinicama i ostalim službama i učestvuje u planiranju i izvođenju radova i tehničko tehnološkoj pripremi radova.

Obavlja tehničke poslove kod izrade metodike i sheme cjelokupnog tehnološkog procesa u oblasti iskorištavanja šuma i koordinira i povezuje svoju aktivnost sa ostalim organizacionim djelovima preduzeća u interesu razvoja i uspješnog poslovanja preduzeća.

iskoristavanje suma

iskoristavanje suma2

iskoristavanje suma3

iskoristavanje suma4