Proizvodnja sadnog materijala se odvija u rasadniku Boračko Jezero koji je u vlasništvu društva.

Kontrolu porijekla i ocjenu kvaliteta sadnog materijala vrši Šumarski Fakultet u Sarajevu.

Rasadnici proizvode šumske, hortikulturalne, ukrasne i poljoprivredne vrste grmlja i drveća.

Sadnja sadnica se obavlja u skladu sa izrađenim projektom, dugogodišnjim planom ŠGO-e,

pravilnim izborom vrste drveta i propisanom gustinom sadnje.

 uzgajanje suma

uzgajanje suma2

uzgajanje suma3

uzgajanje suma4

Pošumljavanje

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic svake godine vrši pošumljavanje i njegu već zasađenih šumskih površina.

Šumarstvo "Prenj" d..d Konjic svake godine zasadi prosječno od 150.000 do 200.000 sadnica putem redovnog plana gospodarenja.

posumljavanjeposumljavanje2