Cilj uprave i nadzornog odbora društva su usmjereni ka uspješnom i zakonitom poslovanju društva, jačanju pozicije društva na tržištu i njegovom što boljem osposobljavanju za tržišnu utakmicu, sve u cilju profiliranja poslovne politike i stvaranja optimalnih uslova za normalno poslovanje društva.

MISIJA društvaje da se upravlja šumama opštine Konjic kao prirodnim resursom u skladu sa šumarskom naukom i strukom, a u najboljem interesu opštine. Ovo društvo upravlja šumskim bogatstvom uvažajući ekološke, ekonomske i socijalne principe te principe održivosti, kontinuiranog razvoja, na odgovoran način prema društvu u cjelini i zaposlenicima preduzeća, te svim inetersnim skupinama.

VIZIJA :Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic želi da bude vodeće Društvo za goispodaranje šumama, koje će znati iskoristiti prirodno bogatstvo šuma kao resurs za razvoj društvene zajednice u kojoj djeluje, i kao bogatsvo koje će razvijati i čuvati za buduće naraštaje.  

CILJEVI :

Cilj uprave i nadzornog odbora društva su usmjereni ka uspješnom i zakonitom poslovanju društva, jačanju pozicije društva na tržištu i njegovom što boljem osposobljavanju za tržišnu utakmicu, sve u cilju profiliranja poslovne politike i stvaranja optimalnih uslova za normalno poslovanje društva.

U ostvarenju naprijed navedenog definisani su strateški ciljevi društva koji se ugledaju u :

  • formiranju sastava i strukure vrste drveća u šume koje će trajno davati ujednačen prinos po kvalitetu i po kvantitetu;
  • formiranju i odžavanju šuma koje uz visok eprinose, trajno zadovoljavaju potrebe društva, tržišta u pogledu asortimana glavnih šumskih proizvoda;
  • očuvanju i unapređenju općekorisnih funkcija šuma i biodiverziteta (priroda raznolikost) šuma;
  • u primjeni savremenih tehnoloških rješenja i ulaganjem u razvoj nastojati osigurati što bolje finansijske efekte gospodarenja šumama;
  • izgradnji partnerskog odnosa sa savim interesnim skupinama (vlasnikom, nadležnim ministarstvima, zaposlenicima, kupcima, dobavljačima, lokalnom zajednicom i širim društvenim zajednicima kao bi mogli biti pokretač njiohova razvoja;

uz sve to biti najbolji zaštitnici šume i šumskg zemljišta.