Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic vrši i projektovanje šumskih puteva, mostova, propusta i bujičnih pregleda, izrađuje investiciono-tehničku dokumentaciju i vrši analize i kalkulacije u ovoj oblasti, konstantno sarađuje sa poslovnim jedinicama i na osnovu iskazanih potreba sastavlja plan korištenja građevinske mehanizacije.

Također koordinira sve poslove u planiranju, izgradnji i održavanju šumskih komunikacija sa svim poslovnim jedinicama preduzeća.

izgradnja

izgradnja2

izgradnja3