Organizaciona struktura i djelatnost preduzeća utvrđeni su Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Preduzeće je organizovano na funkcionalnom, radno-procesnom i teritorijalnom principu. Osnovna djelatnost preduzeća obalja se kroz sljedeće organizacione dijelove:

org struktura