- Osiguranje -  Od odgovornosti za počinjenu štetu od strane čuvara ugovornim strankama ili trećim licima
- Roba - Rezervnih dijelova i alata za popravku motornih pila
- Roba - Izgradnja propusta
- Roba - Printeri
- Roba - Rezervni dijelovi za kompresore
- Roba - Drvomarkeri za obilježavanje ŠDS
- Roba - Elektro materijal
- Roba - Fiskalni printer FP-60
- Roba - Korišteni autobus (minibus)
- Roba - Materijal za zavarivanje
- Roba - Poluosovine za Mercedes Sprinter 4x4 2006god.
- Roba - Rezervni dijelovi za teretna vozila LOT2, putnička vozila LOT1 i autobuse LOT3
- Usluga - Mašinska obrada mehaničkih dijelova radnih mašina
- Usluga - Obrade metala
- Usluga - Popravka i baždarenje tahografa
- Usluga - Sistematski pregled radnika
- Usluga - Dojavni centar i mobilne intervencije
- Usluga - Iznajmljivanje rada rovokopača

- Usluga - Punjenje klima za putnička i teretna vozila 
- Roba - Aparat za kafu
- Roba - Ulja i maziva LOT1, i ulja za radne mašine LOT 2
- Usluga - Instalacija antivirusnog programa
- Roba - Sredstva za dezinfekciju
- Roba - Set kočnica i ubrizgač goriva (dva komada)
- Usluga - Provjera boniteta poslovnih partnera
- Roba - Derivati putem benzinskih stanica
- Roba - Korištenje prikolice za prevoz radnih mašina
- Roba - Kolobroji
- Roba - Korišteno motorno vozilo sa pogonom na 4 točka

- Usluga - vulkanizacije guma
- Usluga - pranja vozila (unutrašnje i vanjsko)
- Roba - nabavka roba toneri i kertridži
- Roba - Kupoprodaja jednog polovnog, samoistovarnog kamiona-kipera
- Roba - nabavka kancelarijskog materijala
- Roba - nabavka alata za potrebe R.J. održavanje vozila i mehanizacije
- Usluga - prevoz šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Neretvica, Borci, Bitovinja do centralnog stovarišta u Konjicu
Usluga -  tehničkog pregleda vozila
Usluga - remont i popravka turbo punjača
Usluga - opravke i održavanje računarske opreme
- Usluga - opravke hidrauličnih cilindara za traktorske i građevinske mašine (cca 300h)
- Usluga - kolektivno osiguranje radnika
- Usluga - izrade stručnih knjiga
- Usluga pravnog konsaltinga
- Usluga održavanja programskog softvera za finansije i računovodstvo
- Usluga o angažovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izvještaja za 2019 godinu
- Usluga - osiguranje službenih vozila, radnih i građevinskih mašina
- Roba - zaštitna oprema za radnike LOT1 i zaštitna oprema za sjekače LOT2
- Roba - treset humofin (cca 801-264 kom)
- Roba - suhi dnevni obrok za potrebe protivpožarne jedinice
- Roba - sanitarni proizvodi
- Roba - rukavice za jednokratnu upotrebu
- Roba - rezervni dijelovi za kamion MAN
- Roba - Računari
- Roba - Printeri, pisači
- Roba - građevinski materijal i pridruženi artikli
- Roba - gnojivo i hemijski preparati
- Roba - eksploziva i eksplozivne materije
- Roba - dva injektora za kombinovanu mašinu (rovokopač utovarivač JCB XC)
- Roba - armaturna mreža 5x5