ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

                KONJIC

Broj: P – 1952/21

Konjic, 05.07.2021.god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu odredbama člana 17. Zakona o javnim nabavkama, shodno ukazanoj potrebi, direktor Društva donio je slijedeću:

O D L U K U

o izmjeni Plana nabavki za 2021

I

Utvrđuje se  izmjena Plana nabavki za 2021. godinu broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine.

II

Izmjena se odnosi na predmet nabavke  pod rednim brojem  2 (dva) , i na procjenjenu vrijednost za Lot 2 te  ista izmjena sada glasi:

-Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile JRJN 42675100-9  procjenjene vrijednosti  48.500,00 KM.

-Nabavka turpija i lanaca JRJN 44512700-9 , procjenjene vrijednosti 18.500,00 KM.

-Nabavka rezervnih dijelova i alata za popravku motornih pila Lot 2 (Husquarna 372 Xp i Stihl MS 382)JRJN 42675100-9  procjenjene vrijednosti 30.000,00 KM.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                    

                                                                Direktor

                                         s.r      Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

                                                                                                         

                                ________________________________________