• Voloder Fedža Direktor društva 036-726-209 
  • Muharemović Alem Izvršni direktor 036-726-575
  • Tehnički sekretar 036-726-209 / 036-727-127

SEKTORI I SLUŽBE

  • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove 036-726-209 / 036-735-151
  • Služba za ekonomsko-finansijske poslove 036-726-209 / 036-735-150
  • Komercijalna služba 036-727-515 / fax 727-515
  • Jedinica za zaštitu ljudi i imovine – portirnica 036-726-321

  • Sektor za korištenje šuma 036-726-575
  • Služba za uzgoj i zaštitu šuma 036-726-536

 

ADRESA: Sarajevska br. 31. 88400 Konjic