Zbog veličine dokumenta pregledavanje je moguće samo preuzimanjem na računar klikom na link ispod:

Poziv i TD 2022 ANEKS II DIO B