Zbog veličine dokumenta pregledavanje je moguće samo preuzimanjem na računar klikom na link ispod:

POZIV I TD ZA DOSTAVU PONUDA ANEKS II DIO B ZJNBIH